Thế giới
Friendly Competition
France (W)
China (w)
Serbia
Japan
Trung Quốc
National Basketball League(China)
Hunan Jinjian Miye
Guang Xi Weizhuang
Jiangsu Yannan Suke
Jiangxi Ganchi
Anhui Wenyi
Hebei Xianglan