Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Đông Á Thanh Hóa
Viettel
0
0