Bảng A
Giờ Đội bóng FT
Vikingur Reykjavik
Fylkir 1
4
2
Fjolnir
Leiknir Reykjavik
2
2
Fylkir
Fjolnir
5
0
IR Rây-kia-vích
Vikingur Reykjavik
2
4
Leiknir Reykjavik 1
IR Rây-kia-vích
3
5
Fjolnir
Vikingur Reykjavik
0
4
Vikingur Reykjavik
Leiknir Reykjavik
2
1
Fylkir
IR Rây-kia-vích
3
1
Leiknir Reykjavik 1
Fylkir
5
2
IR Rây-kia-vích
Fjolnir
2
0
Bảng B
Giờ Đội bóng FT
KR Reykjavik
Fram Reykjavik 1
4
2
Valur
Throttur Reykjavik
7
1
Valur
KR Reykjavik
2
5
Throttur Reykjavik
Fram Reykjavik
1
3
Fram Reykjavik
Valur
3
2
KR Reykjavik
Throttur Reykjavik
1
3