Giờ Đội bóng FT
Nhật Bản
Uruguay
1
1
Nhật Bản
Colombia
1
2
Nhật Bản
El Salvador 1
6
0
Nhật Bản
Peru
4
1