Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Vanuatu 1
New Zealand
0
3