Giờ Đội bóng FT
Nhật Bản
Hồng Kông
6
0
Trung Quốc
Hàn Quốc
0
3
Hàn Quốc
Hồng Kông
3
0
Nhật Bản
Trung Quốc
0
0
Trung Quốc
Hồng Kông
1
0
Nhật Bản
Hàn Quốc
3
0