Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Shandong Taishan
Tianjin Jinmen Tiger
1
2