XH Đội bóng
1 Jeonbuk Hyundai Motors II Jeonbuk Hyundai Motors II
2 Daejeon Hana Citizen II Daejeon Hana Citizen II
3 Geoje Citizen Geoje Citizen
4 Jeonbuk Maeil FC Jeonbuk Maeil FC
5 Dangjin Citizen Dangjin Citizen
6 Chungju Citizen Chungju Citizen
7 Jinju Citizen Jinju Citizen
8 Seoul United FC Seoul United FC
9 Namyangju Citizen Namyangju Citizen
10 Jungnang Chorus Mustang FC Jungnang Chorus Mustang FC
11 Gwangju FC Gwangsan Gwangju FC Gwangsan
12 Sejong Vanesse FC Sejong Vanesse FC
13 Pyeongtaek Citizen Pyeongtaek Citizen
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M trận gần đây
13 8 1 4 25 26 16 0 61.5 7.7 30.8 2.0 1.2 B T T T T T ?
11 7 2 2 23 19 14 0 63.6 18.2 18.2 1.7 1.3 T T B H T B ?
12 6 4 2 22 23 16 0 50.0 33.3 16.7 1.9 1.3 T T T H T B ?
13 6 4 3 22 24 18 0 46.2 30.8 23.1 1.8 1.4 T T H T B B ?
12 7 1 4 22 27 22 0 58.3 8.3 33.3 2.3 1.8 T B T B T T ?
13 6 2 5 20 18 21 0 46.2 15.4 38.5 1.4 1.6 T B T B H T ?
13 5 3 5 18 18 18 0 38.5 23.1 38.5 1.4 1.4 H B T B T B ?
12 5 2 5 17 24 23 0 41.7 16.7 41.7 2.0 1.9 T H T H B B ?
12 3 5 4 14 19 19 0 25.0 41.7 33.3 1.6 1.6 H T H H H T ?
13 3 4 6 13 15 18 0 23.1 30.8 46.2 1.2 1.4 B H B H B B ?
11 3 2 6 11 13 19 0 27.3 18.2 54.5 1.2 1.7 H H B B T T ?
13 3 2 8 11 20 34 0 23.1 15.4 61.5 1.5 2.6 B B B B T B ?
12 0 4 8 4 14 22 0 0.0 33.3 66.7 1.2 1.8 B H H B B H ?