Chung kết
Giờ Đội bóng FT
HTTU Asgabat
Rimyongsu SC
2
1