Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Sydney United
A.P.I.A. Leichhardt Tigers 1
1
1