Chung kết
Giờ Đội bóng FT
North Korea University (W)
Nữ University Nhật
2
1