Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Brazil University 1
Japan University
1
4