Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Gremio Youth
Cruzeiro (Youth)
0
2