Chung kết
Giờ Đội bóng FT
U18 Nữ Hà Nam
U18 Nữ Giang Tô
0
2