Bán kết
Giờ Đội bóng FT
Paysandu (PA)
Remo Belem (PA)
0
0
Remo Belem (PA)
Paysandu (PA) 2
1
1
Vila Nova (GO)
Cuiaba
2
0
Cuiaba
Vila Nova (GO)
4
2