Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Queensland Lions FC
Brisbane Strikers
1
2