Giờ Đội bóng FT
Nữ Kyrgyzstan
Iran Nữ
0
1
Tajikistan Nữ
Turkmenistan (W)
1
1
Turkmenistan (W)
Nữ Kyrgyzstan
0
0
Tajikistan Nữ
Uzbekistan Nữ
0
6
Uzbekistan Nữ
Turkmenistan (W)
6
0
Tajikistan Nữ
Iran Nữ
0
5
Iran Nữ
Turkmenistan (W)
4
0
Nữ Kyrgyzstan
Uzbekistan Nữ
0
7
Uzbekistan Nữ
Iran Nữ
1
0
Tajikistan Nữ
Nữ Kyrgyzstan
0
1