Chung kết
Giờ Đội bóng FT
New Caledonia 1
Solomon Islands
2
2