Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Nữ New Zealand
Nữ Solomon Islands
11
1