Giờ Đội bóng FT
Hồng Kông
Guảng Đông
2
0
Guảng Đông
Hồng Kông
3
1