Bảng
Bảng A
Giờ Đội bóng FT
Syria
Liban
1
0
Jordan
Syria
0
1
Jordan
Liban
3
0
Bảng B
Giờ Đội bóng FT
Iraq
Iran
0
0
Palestine
Iraq
0
1
Iran
Palestine
2
0