Bảng
Bảng A
Giờ Đội bóng FT
Mexico Nữ
Nữ Jamaica
7
0
Chilê Nữ
Paraguay Nữ
1
0
Paraguay Nữ
Nữ Jamaica
10
0
Chilê Nữ
Mexico Nữ
1
3
Mexico Nữ
Paraguay Nữ
4
1
Chilê Nữ
Nữ Jamaica
6
0
Bảng B
Giờ Đội bóng FT
Mỹ U19 Nữ
Nữ Bolivia
6
0
Nữ Costa Rica
Nữ Argentina
0
0
Mỹ U19 Nữ
Nữ Costa Rica
3
1
Nữ Bolivia
Nữ Argentina
0
3
Mỹ U19 Nữ
Nữ Argentina
4
0
Nữ Costa Rica
Nữ Bolivia
0
0