Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Nữ Việt Nam
Thái Lan Nữ
1
2