Giờ Đội bóng FT
Hồng Kông Nữ
Nepal Nữ
1
3
Hồng Kông
Hong Kong League Selection
3
4