Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Gyeongju KHNP
Gangneung
2
0