Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Kitchee 1
Đông Phương AA 2
1
1