Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Rosenborg(Trẻ) 1
Midtjylland(Trẻ)
1
1