Giờ Đội bóng FT
Ấn Độ
Syria
2
1
Maldives
Nepal
2
1
Syria
Cameroon
2
2
Ấn Độ
Maldives
3
0
Nepal
Cameroon
0
5
Maldives
Syria
2
1
Ấn Độ
Nepal 1
0
0
Maldives 1
Cameroon
1
3
Syria
Nepal
2
0
Ấn Độ
Cameroon
0
1