Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Al Hilal Trẻ (BRA)
Al Ahli Jeddah (Trẻ)
2
1