Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Việt Nam 3 2 0 1 4 6
2 Myanmar Nữ 3 2 0 1 3 6
3 Nữ Philippines 3 2 0 1 1 6
4 Nữ Malaysia 3 0 0 3 -8 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Thái Lan Nữ 3 3 0 0 13 9
2 Cambodia (W) 3 2 0 1 0 6
3 Singapore Nữ 3 1 0 2 -4 3
4 Lào Nữ 3 0 0 3 -9 0