Bán kết
Giờ Đội bóng FT
Cambodia (W)
Nữ Việt Nam
0
4
Myanmar Nữ
Thái Lan Nữ
4
2