Chung kết
Giờ Đội bóng FT
FUS Fath Union Sportive Rabat
Maghreb Fez
2
1