Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Forces Armee Royales Rabat
Maghrib Association Tetouan 1
3
0