Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Chilê Nữ
Nữ Colombia
1
1
Nữ Brazil
Nữ Argentina
4
0
Chilê Nữ
Nữ Argentina
0
0
Nữ Brazil
Nữ Colombia
5
0
Nữ Colombia
Nữ Argentina
1
0
Chilê Nữ
Nữ Brazil
1
3