Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Nữ Colombia
Nữ Argentina
1
3
Chilê Nữ
Nữ Brazil
1
3
Nữ Brazil
Nữ Argentina
3
0
Chilê Nữ
Nữ Colombia
0
0
Chilê Nữ
Nữ Argentina
4
0
Nữ Brazil
Nữ Colombia
3
0