Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Nữ Colombia
Nữ Argentina
0
0
Nữ Ecuador
Nữ Brazil
0
4
Nữ Ecuador
Nữ Colombia
1
2
Nữ Brazil
Nữ Argentina
6
0
Nữ Ecuador
Nữ Argentina
3
2
Nữ Colombia
Nữ Brazil
0
0