Qual. finals
Giờ Đội bóng FT
Nữ Nhật Bản
Thái Lan Nữ
3
0
Triều Tiên Nữ
Nữ Úc
1
0
Nữ Trung Quốc
Nữ Hàn Quốc
0
0
Nữ Úc
Thái Lan Nữ
5
1
Nữ Trung Quốc
Triều Tiên Nữ
0
0
Nữ Hàn Quốc
Nữ Nhật Bản
1
2
Nữ Hàn Quốc
Triều Tiên Nữ
2
3
Nữ Nhật Bản
Nữ Úc
1
0
Nữ Trung Quốc
Thái Lan Nữ
2
0
Thái Lan Nữ
Nữ Hàn Quốc
0
3
Triều Tiên Nữ
Nữ Nhật Bản
1
1
Nữ Trung Quốc
Nữ Úc
0
1
Thái Lan Nữ
Triều Tiên Nữ
0
5
Nữ Hàn Quốc
Nữ Úc
1
2
Nữ Trung Quốc
Nữ Nhật Bản
0
1