Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Nữ Trung Quốc
Nữ Việt Nam
2
0
Nữ Nhật Bản
Nữ Úc
1
3
Triều Tiên Nữ
Nữ Hàn Quốc
1
1
Nữ Úc
Nữ Việt Nam
9
0
Nữ Nhật Bản
Nữ Hàn Quốc
1
1
Triều Tiên Nữ
Nữ Trung Quốc
1
1
Nữ Việt Nam
Triều Tiên Nữ
0
1
Nữ Hàn Quốc
Nữ Úc
0
2
Nữ Nhật Bản
Nữ Trung Quốc
1
2
Nữ Trung Quốc
Nữ Hàn Quốc
1
0
Nữ Nhật Bản
Nữ Việt Nam
6
1
Triều Tiên Nữ
Nữ Úc
1
2
Nữ Hàn Quốc
Nữ Việt Nam
4
0
Nữ Úc
Nữ Trung Quốc
1
1
Nữ Nhật Bản
Triều Tiên Nữ
1
0