Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Nữ Úc
Nữ Việt Nam
5
0
Nữ Việt Nam
Nữ Úc
1
2
Nữ Hàn Quốc
Nữ Trung Quốc
1
2
Nữ Trung Quốc
Nữ Hàn Quốc
1
2