Chung kết
Giờ Đội bóng FT
SHB Đà Nẵng
The Vissai Ninh Bình 1
1
1