Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Becamex Bình Dương
Đông Á Thanh Hóa
3
1