Chung kết
Giờ Đội bóng FT
U18 Arsenal
U18 Liverpool
4
1
U18 Liverpool
U18 Arsenal
1
2