Chung kết
Giờ Đội bóng FT
U18 Sheffield United
U18 Manchester United
2
2
U18 Manchester United
U18 Sheffield United
4
1