Chung kết
Giờ Đội bóng FT
U18 Norwich City
U18 Chelsea
1
0
U18 Chelsea
U18 Norwich City
2
3