Fifth place
Giờ Đội bóng FT
Chilê Nữ
Nữ Venezuela
1
1