Round 2
Bảng A
Giờ Đội bóng FT
Đài Loan TQ Nữ
Nữ Philippines
1
4
Nữ Úc
Iran Nữ
2
0
Nữ Philippines
Nữ Úc
0
8
Iran Nữ
Đài Loan TQ Nữ
0
0
Nữ Philippines
Iran Nữ
1
0
Nữ Úc
Đài Loan TQ Nữ
3
0
Bảng B
Giờ Đội bóng FT
Nữ Hàn Quốc
Thái Lan Nữ
10
1
Nữ Trung Quốc
Triều Tiên Nữ
1
2
Triều Tiên Nữ
Nữ Hàn Quốc
0
0
Thái Lan Nữ
Nữ Trung Quốc
0
3
Thái Lan Nữ
Triều Tiên Nữ
0
7
Nữ Trung Quốc
Nữ Hàn Quốc
1
1
Bảng C
Giờ Đội bóng FT
Nữ Nhật Bản
Ấn Độ Nữ
7
0
Uzbekistan Nữ
Nữ Việt Nam
1
0
Ấn Độ Nữ
Nữ Việt Nam
1
3
Uzbekistan Nữ
Nữ Nhật Bản
0
2
Nữ Nhật Bản
Nữ Việt Nam
2
0
Uzbekistan Nữ
Ấn Độ Nữ
3
0