Final competition
Giờ Đội bóng FT
Shandong Taishan
ShiDe Đại Liên 1
2
0