Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Shandong Taishan
TôNinh GiangTô
4
2
TôNinh GiangTô 1
Shandong Taishan
2
1