Chung kết
Giờ Đội bóng FT
Guangzhou FC
TôNinh GiangTô
1
1
TôNinh GiangTô
Guangzhou FC
2
2