Chung kết
Giờ Đội bóng FT
TôNinh GiangTô 1
Shanghai Shenhua
0
0
Shanghai Shenhua
TôNinh GiangTô
0
0